முகப்பு
ஸ்தல புராணம்
கோவில் புராணம்
ஊர் நிர்வாகம்
சமுதாய விரிவாக்கம்
பள்ளிகள்
பண்டிகைகள்
புகைப்படங்கள்
தொடர்பு கொள்ள
   
 
 
தொடர்பு கொள்ள

 

கதிரேசன்,
குருசாமிபாளயம் அஞ்சல்,
இராசிபுரம் வட்டம்,
நாமக்கல் மாவட்டம்.
தமிழ் நாடு - இந்தியா.

செல்    : +91- 98865 62128

 
 
 
 
 
     
     
     
 
Copyright © 2011 Sri Siva Subramaniya Temple, Gurusai , All rights reserved This site designed and maintained by Kathir